Περιγραφη: 

Κατασκευή δύο δεξαμενών καυσίμου χωρητικότητας 5.000 m3 εκάστη.
Κατασκευή μίας δεξαμενής καυσίμου χωρητικότητας 2.850 m3.
Κατασκευή μίας δεξαμενής καυσίμου χωρητικότητας 700 m3.

Τύπος: 
Κατασκευή νέων εγκατάσεων
Περιγραφη: 

ΔΕΗ ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ
Αναβάθμιση εγκαταστάσεων καυσίμου για την χρήση μαζούτ χαμηλού θείου
Προϋπολογισμός έργου: 1.300.000,00 €

Φωτογραφιες:
 
 

Τύπος: 
Κατασκευή νέων εγκατάσεων