ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KMOIL ΑΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Περιγραφη: 

Κατασκευή δύο δεξαμενών καυσίμου χωρητικότητας 5.000 m3 εκάστη.
Κατασκευή μίας δεξαμενής καυσίμου χωρητικότητας 2.850 m3.
Κατασκευή μίας δεξαμενής καυσίμου χωρητικότητας 700 m3.

Τύπος: 
Κατασκευή νέων εγκατάσεων