ΔΕΗ ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΖΟΥΤ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΙΟΥ

Περιγραφη: 

ΔΕΗ ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ
Αναβάθμιση εγκαταστάσεων καυσίμου για την χρήση μαζούτ χαμηλού θείου
Προϋπολογισμός έργου: 1.300.000,00 €

Φωτογραφιες:
 
 

Τύπος: 
Κατασκευή νέων εγκατάσεων