ΤΕΧΝΙΚΟΝ Α.Τ.Ε.

Η ΤΕΧΝΙΚΟΝ Α.Τ.Ε. σχεδιάζει και κατασκευάζει Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις για λογαριασμό των πελατών της εργοταξιακά (onsite) με βάση το εργοστάσιο της προκατασκευών στον Ρέντη και τα γραφεία της στον Πειραιά.

Είναι πιστοποιημένη από την LL-C για βιομηχανικό σχεδιασμό και ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατά:

Τα τελευταία 15 χρόνια μεταξύ των δραστηριοτήτων μας συμπεριλαμβάνονται σημαντικά έργα για την ΕΛΒΑΛ ,ΕΚΟ, ΑΡΓΩ, KMOIL, ΔΕΗ στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια της (ΑΗΣ) Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Λαυρίου και στα εργοστάσια παραγωγής στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, όπου αποτελούμε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στην εκτέλεση πολύπλοκων και σύνθετων έργων αναβάθμισης εγκαταστάσεων καυσίμου για χρήση μαζούτ χαμηλού θείου.

Στην επιτυχή εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουμε κομβικό ρόλο έχει η κάθετοποιημένη οργάνωση των εργοταξίων μας, αφού διαθέτουμε δικά μας πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία ανέγερσης, αμμοβολής-βαφής, μόνωσης, τα οποία διευθύνονται από έμπειρα στελέχη εργοδηγούς και μηχανικούς.

Συμμετέχουμε στα μητρώα εργοληπτών δημοσίων έργων (ΜΕΕΠ) και στα μητρώα έργων ΝΑΤΟ.